Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга асан Ц.Энхтүвшиний 2018.01.25-ны "Өдрийн сонин"-нд өгсөн ярилцлага

01/25/2018