Timeline

01/13/1992
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг байгуулах эрх зүйн үндэс суурь тавигдав.
05/29/1992
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тухай хууль батлагдав.
08/08/1992
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн анхдугаар хуралдаан болов.
06/30/1994
Үндэсний аюулгүй байдал болон гадаад бодлогын үзэл баримтлал, цэргийн номлолыг батлав.
05/15/1998
"Монгол Улсын Төрийн цэргийн бодлогын үндэс"-ийг батлав.
12/27/2001
Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийг батлав.
07/15/2010
Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалыг батлав.
02/10/2011
Үндэсний аюулгүй байдал болон гадаад бодлогын үзэл баримтлалыг батлав.
10/08/2015
"Монгол Улсын батлан хамгаалах бодлогын үндэс"-ийг батлав.