Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай