Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл байгалийн хийн хоолой барих асуудлаар хуралдав

03/31/2020