Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүд зөвлөлдлөө

2020.03.22

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүд өнөөдөр короанвируст (COVID-19) цар тахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулан, түүний Монгол Улсын нийгэм, эдийн засагт нөлөөлж буй сөрөг үр дагаврыг багасгах асуудлаар тодорхой шийдвэрүүдийг гаргахаар ярилцаж, зөвлөлдөв. Дэлгэрэнгүй ...